Szolgáltatásunk munkaadóknak

1. Munkaerő-kölcsönzés
2. Munkaerő saját állományba vétele
3. On Site menedzsment
4. Cafeteria-szolgáltatások
5. Bérszámfejtés outsourcing


1. Munkaerő-kölcsönzés

MI AZ A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS?
 
Munkaerő-kölcsönzésnek minősül az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi (kölcsönzés). Ez tehát egy olyan háromszemélyes foglalkoztatási forma, ahol létezik egy kölcsönbeadó, egy kölcsönvevő (aki tulajdonképpen a megrendelő) és egy munkavállaló.
A kölcsönzött munkavállalók cégünkkel állnak munkajogviszonyban.

A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS ELŐNYEI

 • A kölcsönzéssel lehetőség van arra, hogy pontosan annyi munkatársat foglalkoztasson, amennyi szükséges az adott időpontban, és a piaci igényekhez rugalmasan igazodó létszámot állíthat be.
 • Változatlan fix személyi költségek.
 • Nem kell álláshirdetést feladni, pályázatot kiírni, a kölcsönzést bonyolító cég saját adatbázisából gyorsan kiválasztja és közvetíti az adott feladatra alkalmas jelöltet.
 • Nem kell a munkaerő-kölcsönzésben foglalkoztatott munkavállalók munkaügyi adminisztrációs (munkaviszony létesítés, megszüntetés, bérszámfejtés stb.) teendőit a kölcsönvevőnek ellátni, azokat a kölcsönbeadó munkáltató végzi el.
 • Statisztikai létszám optimális szinten tartása.
 • A kölcsönbeadó a kölcsönvevővel megbízási (szolgáltatási) szerződést köt, s kölcsönvett munkavállalóért ellenértéket fizet a kölcsönadónak, amelyről számlát állítanak ki - a kölcsönvevőnél nem jelentkeznek bérköltségek, az ellenértéket mŐ±ködési költségei között számolhatja el.
 • Amennyiben elégedetlen a munkavállalóval a kölcsönbevevő, vagy a továbbiakban nincsen szüksége rá, könnyen és egyszerűen megszüntetheti a munkaviszonyát, vagy munkaerőpótlást kérhet.
 • Jogbiztonság a foglalkoztatás terén.
 • A kölcsönvevő munkáltató jelentős adminisztratív költséget takaríthat meg, javíthatja hosszú távú hatékonyságát.
 • Létszámstop esetén is gyorsan és rugalmasan tud reagálni a várt és váratlan létszámproblémákra.
 • Alkalmazás előtt ki lehet próbálni az új munkaerőt.


SZOLGÁLTATÁSUNK ISMERTETÉSE
 
A Kelet-Flott Kft. munkaerő-kölcsönzési üzletágának (Flott Job) alapvető célkitűzése az Ügyfeleinél időszakosan vagy folyamatosan fellépő, bármilyen típusú humánerőforrás-szükséglet költséghatékony, rugalmas kielégítése.
 
Szolgáltatásaink

 • Határozott idejű kölcsönzés, a kölcsönzés végén átvételi lehetőséggel.
 • Határozott idejű munkára, vagy konkrét cél megvalósításához szükséges munkaerő biztosítása (ha projekt jellegű erőforrásra van szükség).
 • Tartós, hosszú távú kölcsönzés például speciális bérkonstrukció, létszámkorlát, nagy fluktuáció esetén.


MELY ESETEKBEN HASZNOS A SZOLGÁLTATÁSUNK?

 • Nagy szezonalitású tevékenység kiszolgálására.
 • Hirtelen nagy létszámot igénylő projektek kezelésére.
 • Hosszú betanulási folyamatot igénylő munkaköröknél a betanítás első szakaszában a munkatársak kipróbálására.
 • Tulajdonosi elvárásokból eredő létszámkorlát esetén.
 • Vállalkozói munkaviszony kiváltására.
 • Amennyiben a munkaadó nem kíván TB kifizetőhellyé válni.
 • Amennyiben a munkaadónál külön HR osztály nem működik.


2. Munkaerő saját állományba vétele:

A kölcsönzés időtartalma alatt felfedezheti, kipróbálhatja a munkaerő erősségeit, képességeit mely alapján dönthet úgy, hogy a munkavállalót saját állományába átveszi.

 • Így csökken a nem megfelelő munkaerő alkalmazásának kockázata.
 • Nincs állományba vételi kötelezettség.
 • A munkaerő könnyen átvehető.

MIT TUDUNK ÜGYFELEINKNEK NYÚJTANI?

 • Egyedi, az Ügyfél igényeinek megfelelő konstrukciók kialakítását!
 • Munkavállaló be- és kiléptetését (munkaszerződés megkötése, megszüntetése).
 • Béren kívüli juttatások teljes körű ügyintézését.
 • Adminisztratív feladatok teljes körű elvégzését.
 • Teljes körű bérszámfejtést.
 • A hatóságok felé történő jelentési és bejelentési kötelezettség teljesítését.

 
Miért választanak minket

 • Ügyfélközpontú megoldásokban gondolkozunk.
 • Rugalmasan, gyorsan, hatékonyan működünk.
 • Szakértelmet, biztonságot nyújtunk Ügyfeleink részére.
 • Egyedi, kipróbált módszereket alkalmazunk.


3. On Site menedzsment

Nagy létszámú kölcsönzési megbízás esetén a Megbízó telephelyén, kihelyezett szakemberünk átvállalja a Partnerre háruló feladatok nagy részét, támogatja az igényelt munkaerőt.

Szolgáltatás előnye:

 • A kölcsönzött munkavállalók közvetlen támogatása, problémák kezelése.
 • Adminisztratív teher csökkenése.
 • Mindig egy helyszínen van a kapcsolattartó.4. Cafeteria-szolgáltatások

Napjainkban egyre népszerűbb a Cafeteria rendszerek üzemeltetésének kihelyezése. Ennek megfelelően Ügyfeleink részére lehetőséget nyújtunk házon kívül történő teljes körű rendszer-üzemeltetésre. Az outsourcing lehetőséget biztosít arra, hogy a Cafeteria bevezetéséből fakadó adminisztrációs többletmunka ne terhelje a vállalatot. Szolgáltatásunkkal vállaljuk a rendszerrel kapcsolatos összes operatív feladat elvégzését, tehermentesítve ezzel Ügyfeleink munkaügyi, illetve gazdasági területen dolgozó alkalmazottait.

A teljes Cafeteria üzemeltetés sokszor komplett bér-ügyviteli outsourcing szolgáltatás igénybevételével is társul, melyben szintén támogatni tudjuk Ügyfeleinket.

Mit nyújthat Önnek a Flott Job?

Az általunk végzett Cafeteria üzemeltetés biztosítja Ügyfeleinknek a legkényelmesebb megoldást, hiszen keretein belül az igényeknek megfelelően vállaljuk többek között:

 • a be- és kilépő munkavállalók nyilatkoztatásának, adminisztrációjának segítését, lebonyolítását;
 • a folyamatosan változó jogszabályi környezethez naprakészen alkalmazkodó rendszerfelügyeletet;
 • nyilvántartások követését, a havi, negyedéves, éves riportok küldését, megrendelések, utalások előkészítését, és teljes körű adminisztrációját;
 • utalványok megrendelését, összekészítését és kiosztását az Ügyfél telephelyén;
 • adatszolgáltatást a Cafeteria költségelemzésének elvégzéséhez;
 • folyamatos kommunikációt és szakértői támogatást, kapcsolattartás a Munkavállalókkal;
 • igény szerint személyes jelenlét az Ügyfél telephelyén;
 • a Munkavállalók évenkénti újra-nyilatkoztatását, illetve Ügyfél-igény szerint elégedettség-mérést;
 • évenkénti rendszer-felülvizsgálatot és a szükséges módosítások elvégzését.


MIT JELENT A CAFETERIA?
 
A Cafeteria elnevezés a választható béren kívüli juttatások rendszerét jelenti. Egy olyan – opcionális elemekből összeállított – juttatási csomag, melyből egy adott dolgozó a számára meghatározott keret erejéig, igényei szerint szabadon válogathat. Számos olyan elemet tartalmaz, melyek a bruttó fizetéssel összehasonlítva sokkal kedvezőbb feltételekkel vehetőek igénybe, továbbá olyan kiadások finanszírozhatóak vele, melyek egyébként is felmerülnek.

MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍTHAT A CAFETERIA AZ ÖN CÉGÉNEK?

 
A Cafeteria rendszer lehetőséget biztosít a szervezet politikájának megfelelően a juttatások munkakörök értéke szerinti differenciálásra, illetve az azokat leképező bérkülönbségek árnyalására.

Előnyöket :

 • a HR költségei jól tervezhetővé válnak (mérhetőség és nyomon követhetőség);
 • jelentős költségmegtakarítás;
 • növelheti dolgozói lojalitását, motivációját és elégedettségét;
 • vonzóvá teheti vállalatát a munkaerőpiac legjobbjai számára;
 • többletjuttatást a munkavállalók részére a bérben történő kifizetéshez képest;
 • a munkáltatói gondoskodás érzetét a munkavállalók számára.5. Bérszámfejtés outsourcing

BÉRSZÁMFEJTÉS OUTSOURCING SZOLGÁLTATÁSUNK
 
Munkaügy
A személyügyi feladatok komplex ellátása a főfoglalkozású, mellékfoglalkozású munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak tekintetében:

 • A munkaviszony létesítésével, megszűnésével és megszűntetésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása (a jogszabályokban előírt igazolások kiadása).
 • Munkaügyi nyilvántartások vezetése, szabadságok, betegszabadságok figyelemmel kisérése
 • Az OEP felé történő be- és kijelentések elkészítése (T1041, T1042E).


Havi és hóközi számfejtés

 • Az Ön cége által kiállított, ellenőrzött jelenléti ív feldolgozása, nyilvántartása, eredményének átadása.
 • Belépők dokumentumainak fogadása, adataik bér és társadalombiztosítási rendszerbe történő felvezetése. Új belépők esetén a hozott igazolások feldolgozása.
 • Havi és hóközi bérszámfejtés a munkavállalók és egyéb szerződéssel foglalkoztatottak részére.
 • Egyéb jövedelmek, Cafeteria elszámolása.
 • A jövedelem kifizetésekhez kapcsolódó fizetési és levonási kötelezettségek megállapítása (SZJA előleg, munkavállalói járulék, munkaadói járulék, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, nyugdíjpénztári tagdíjak).
 • Havi és éves adatszolgáltatás (SZJA, KSH, OEP) teljesítése a vonatkozó jogszabályokban előírt módon és határidőre.
 • A bérátutalási fájlok és listák elkészítése, továbbítása elektronikus úton.
 • Bérlapok elkészítése és elektronikus úton történő továbbítása személyre szabottan, vagy borítékolása és az Ön cége részére történő megküldése.
 • Bérszámfejtéshez kapcsolódó változások, ki- és belépő adatainak átvezetése a havi bérszámfejtésben.
 • A bérszámfejtéssel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
 • A kifizetendő járandóságok és Önkéntes Pénztári befizetések bankszámlára utalásának előkészítése, továbbítása a bankok felé.
 • A törvényben előírt havi nyilvántartások vezetése, az ezekhez kapcsolódó bevallások, illetve az Önkéntes Pénztári adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

 
Kilépéssel kapcsolatos feladatok

 • A munkavállaló okmányainak törvény szerinti határidőre történő kiadása, járandóságainak elszámolása, feladása a pénzügy felé.
 • Dolgozók adatainak kivezetése a munkaügyi és bérrendszerekből.
 • Kilépés esetén az okmányokat postai vagy futár útján juttatjuk el az Ön cégének kapcsolattartójához, vagy dolgozójához.