Serviciile noastre:

1.
Închiriere forţă de muncăƒ
2. Angajarea forţei de muncăƒ
3. Management On Site
4. Servicii legate de sistemul „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi)
5. Calcul al salariilor outsourcing

 

1. Închiriere forţă de muncă

CE ÎNSEAMNĂ „ÎNCHIRIERE FORŢĂ DE MUNCĂ”?
 
Pot fi considerate „închiriere forţă de muncă” acele activităţi în cadrul cărora comodantul predă temporal (închiriază) un angajat pentru societăţile cu care se află în relaţie de contract, şi pentru care va primi o contravaloare anume. Aşadar aceasta este o activitate care are trei personaje: comodant, comodatar (de fapt cine este beneficiarul) şi un angajat.

Persoanele date în chirie sunt angajaţii societăţii noastre, aşadar au relaţii contractuale de muncă cu firma noastră.

AVANTAJELE ÎNCHIRIERII FORŢEI DE MUNCĂ

 • Cu închiriere există posibilitatea ca să încadraţi numai atâtea persoane care sunt necesare pentru executarea muncii respective, în momentul dat. Aşadar puteţi să încadraţi personalul în mod flexibil, conform cerinţelor de pe piaţă.
 • Cheltuielile legate de personal sunt fixe, invariabile.
 • Nu trebuie să publicaţi mică publicitate pentru locul de muncă, puteţi să alegeţi rapid din baza de dată a societăţii care dă în chirie forţă de muncă acele persoane care sunt potrivite pentru executarea muncii respective.
 • Nu trebuie să aveţi grijă pentru problemele legate de angajarea muncitorilor (contract de muncă, desfiinţarea contractului de muncă, calcul al salariilor etc.): cei care sunt închiriate ca forţă de muncă, sunt angajaţii noştri, deci aceste chestii administrative sunt executate de comodant.
 • Din punct de vedere statistic puteţi ţine la un nivel optim numărul persoanelor încadrate.
 • Comodantul încheie un contract de mandat (de prestări) iar comodatarul va achita o contravaloare pentru comodant pentru forţa de muncă luată în chirie. Despre aceste sume se eliberează factură – la comodatar nu se ivesc cheltuieli legate de salarii, aceste sume pot fi decontate ca şi  cheltuieli legate de funcţionarea societăţii.
 • Dacă comodatarul nu este satisfăcut cu persoana dată în chirie sau în viitor nu mai are nevoie de persoana respectivă, atunci poate să desfiinţeze forte uşor şi rapid încadrarea acestuia sau poate să cere înlocuirea, suplimentarea personalului închiriat.
 • Securitate de drept în privinţa încadrării.
 • Comodatarul economiseşte foarte mult în ceea ce priveşte cheltuielile administrative, în acest fel poate să-şi îmbunătăţească operativitatea pe termen lung.
 • În caz de stoparea reducerii de efectiv puteţi să reacţionaţi rapid şi flexibil, puteţi  să îmbunătăţiţi operativitatea pe termen lung.
 • Înainte de încadrare în privinţa forţei de muncă luată în chirie puteţi să stabiliţi perioadă de probă.


PREZENTAREA SERVICIILOR NOASTRE
Obiectivul principal al sectorului de închirierea forţei de muncă (Flott Job) a societăţii Kelet-Flott Kft. este satisfacerea flexibilă, eficientă şi economică a necesităţilor de resurse umane, de orice tip, ce se iveşte temporal sau în mod continuu la societatea Dvs.  
 
Serviciile noastre

 • Închiriere pe un terme fix, cu posibilitatea de angajare la sfârşitul perioadei de închiriere.
 • Asigurarea forţei de muncă pentru executarea unor munci cu o durată fixă sau pentru obţinerea unor scopuri concrete (dacă sunt necesare resurse de tip proiect).
 • Închiriere permanentă, pe termen lung, de exemplu în caz de salarizare specială, delimitarea numărului personalului, fluctuaţie mare.


CÂND SUNT DE FOLOS SERVICIILE OFERITE DE NOI?

 • Pentru deservirea activităţilor cu caracter accentuat de sezon
 • Pentru administrarea proiectelor care  dintr-o dată necesită un număr mare de persoane
 • În cazul sferelor de activitate care necesită un timp îndelungat de deprindere, în prima fază a formării, pentru a proba viitorii colegi.
 • În cazul în care numărul personalului este delimitat de patron, proprietar.
 • Pentru a evita scoaterea certificatului de întreprinzător.
 • În cazul în care angajatorul nu doreşte să plătească asigurări sociale.
 • În cazul în care angajatorul nu are birou HR separat.

 

2. Angajarea forţei de muncă

În timpul perioadei de închiriere puteţi încerca, descoperi capacităţile şi cunoştinţele forţei de muncă, după ce puteţi lua o decizie de angajare a acestora.

 • aşadar se reduce riscul ce se iveşte cu ocazia alegerii şi angajării forţei de muncă potrivite,
 • nu există obligaţiune de angajare,
 • forţa de muncă poate fi preluată şi angajată foarte uşor.


CE PUTEM SĂ-L OFERIM CLIENŢILOR NOŞTRI?

 • Formarea construcțiilor unice, care corespund cerinţelor prezentate de client!
 • Angajarea, încadrarea forţei de muncă (încheierea şi desfacerea contractului de muncă),
 • administrarea totală a recompenselor oferite în afara salariului,
 • executarea completă şi complexă a serviciilor legate de administraţie,
 • calcul global al salariilor,
 • executarea obligaţiunii de raportare şi anunţare a autorităţilor competente.


De ce suntem aleşi?

 • soluţiile noastre au în centru Clientul,
 • acţionăm flexibil, rapid şi eficient,
 • asigurăm pregătirea profesională şi siguranţă pentru Clienţii noştri,
 • aplicăm metodologii unice, încercate.

Corespunzând cerinţelor de dezvoltare înaintate de partenerii noştri precum şi având în faţă cerinţele pieţii, activitatea noastră se desfăşoară conform cerinţelor prevăzute de certificatul privind Sistemului de Management al Calității MSZ EN ISO 9001:2001.

 

3. Management On Site

În cazul în care doriţi să închiriaţi un număr mare de forţă de muncă atunci la sediul Beneficiarului, personalul nostru calificat îşi va asuma o mare parte din sarcinile care cad în sarcina clientului, susţine forţa de muncă cerută.

Avantajele acestei servicii:

 • Susţinerea directă a forţei de muncă închiriată, rezolvarea problemelor,
 • Reducerea cheltuielilor administrative,
 • Persoana de contact în tot timpul este la un singur loc.

 

4. Servicii legate de sistemul „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi)

În zilele noastre este foarte populară ca operarea serviciilor legate de sistemul „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi) să fie realizate de o firmă de specialitate. Conform acestor cerinţe putem să oferim Clienţilor noştri o operare globală în ceea ce priveşte diferitele tichete.

„Outsourcing”-ul asigură că munca în plus datorată introducerii sistemului „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi) să nu reprezintă probleme administrative în plus pentru societatea respectivă.

Prin serviciile noastre putem să vă asigurăm executarea globală a sarcinilor operative legate de sistem, aşadar despovărăm de obligaţii angajaţii Clientului care lucrează în domeniul legislaţiei muncii sau în domeniul economic.

De foarte multe ori operarea sistemului „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi) este completată cu cererea serviciilor complexe de outsourcing (calcul al salariilor, gestiune etc.) iar noi putem să Vă oferim şi aceste servicii.

Ce poate să Vă oferă „Flott Job”?

Dacă sistemul „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi) este operat de noi, această este soluţia cea mai confortabilă pentru Clienţii noştri, fiindcă în cadrul acestor operaţiuni, conform cerinţelor, ne angajăm să executăm – printre altele – următoarele:

 • ajutor în privinţa declaraţiilor legată de forţa de muncă care intră şi care iese, derularea sarcinilor legate de administrare,
 • supravegherea continuă şi la zi a sistemului, având în vedere normele juridice care se schimbă mereu, în mod continuu,
 • urmărirea evidenţelor, trimiterea raporturilor lunare, trimestriale, anuale, pregătirea comenzilor şi viramentelor, administrare globală legată de aceste operaţiuni,
 • comandarea bonurilor şi tichetelor, pregătirea şi înmânarea acestora la sediul, punctul de muncă al Clientului,
 • gestionarea datelor pentru executarea analizei de cheltuieli în sistemul „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi),
 • comunicare continuă şi susținere profesională, ţinerea contactului cu angajaţii,
 • dacă Clientul cere, reprezentanţă personală în sediul sau la punctul de lucrul al Clientului,
 • cererea declaraţiilor de la angajaţii precum şi determinarea, măsurarea, analiza şi evaluarea gradului de satisfacție a clientului,
 • revizuirea anuală a sistemului şi realizarea modificărilor necesare.


CE ÎNSEAMNĂ „CAFETERIA” (SISTEMUL „BENEFICII PENTRU ANGAJAŢI)?


Denumirea „Cafeteria” înseamnă sistemul beneficiilor acordate în afara salariului. De fapt este un pachet - format din elemente opţionale – din care angajatul, având în vedere o sumă dată, poate să alege după placul lui.  

Conţinea numeroase elemente care, comparând cu salariul brut, pot fi solicitate mult mai avantajos, şi pot fi finanţate şi asemenea cheltuieli, care se ivesc în mod normal.  

CE AVANTAJE POATE SĂ ASIGURĂ SISTEMUL „CAFETERIA” (SISTEMUL „BENEFICII PENTRU ANGAJAŢI) PENTRU SOCIETATEA DVS.?
 
Sistemul „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi) asigură o diferenţiere a beneficiilor ce pot fi acordate angajaţilor, conform politicii de activitate a organizaţiei şi conform valorii muncii depuse şi asigură o nuanțare între diferenţele prezente în salarii.

Avantaje:

 • cheltuielile biroului HR devin planificabile (măsurabilitate şi monitorizare),
 • o importantă economie de cheltuieli,
 • poate să se îmbunătăţească loialitatea, motivaţia şi satisfacţia angajaţilor,
 • poate să facă atrăgător firma Dvs. pentru cei mai buni din piaţa muncii,
 • peste salariul normal asigură un plus pentru angajaţii,
 • sentimentul de protecţie asigurată de angajator pentru angajaţii săi.


5. Calcul al salariilor outsourcing

SERVICIUL NOSTRU DE CALCUL AL SALARIILOR OUTSOURCING
Legislaţia muncii

Având în vedere persoane angajate sub formă de ocupație principală, ocupaţie secundară sau sub altă formă de angajare pentru executarea serviciilor complexe legate de personal:

 • realizarea sarcinilor administrative legate de angajare, desfacerea contractului de muncă (eliberarea adeverinţelor şi certificatelor prevăzute de lege),
 • conducerea evidenţelor prevăzute de legislaţia muncii, urmărirea concediilor şi  concediilor de boală,
 • realizarea raporturilor de intrare şi ieşire pentru OEP (Casa de Asigurări de Sănătate) (T1041, T1042E)
 • Contabilizare lunară şi între luni
 • Prelucrarea, evidenţierea listei de prezenţă, predată de firma Dvs., predarea rezultatelor,
 • primirea documentelor de angajare, trecerea datelor în sistemul de salarii şi în sistemul de asigurări sociale. În cazul angajaților noi, prelucrarea adeverinţelor şi certificatelor aduse.
 • calcul al salariilor, lunar sau între luni, pentru angajaţii şi pentru persoanele angajate cu alte tipuri de contracte,
 • contabilizare pentru venite de alt tip,  asigurarea sistemului de „Cafeterie” (Beneficii pentru angajaţi).
 • stabilirea şi calcularea obligaţiunilor legate de salariu (impozit pe venit global, contribuţii ce trebuie plătite de angajator, contribuţie la fondul de pensii, cotă de asigurări sociale, taxe ce trebuie achitate pentru casele de pensii).
 • serviciu de date, lunar şi anual, pentru diferite organizaţii (Administrarea Financiară, Institutul Naţional de Statistică, Casa de Asigurări de Sănătate), la termenele prevăzute de normele juridice valabile şi aplicabile,
 • elaborarea fişierelor şi listelor privind virarea salariilor, transmiterea acestora pe cale electronică,
 • redactarea statelor de plată, şi trimiterea acestora pe cale electronică pentru fiecare angajat în parte – precum şi pentru societatea Dvs. –, în mod personalizat sau în mod tradițional, în plic.
 • trecerea în evidenţă a schimbărilor şi modificărilor legate de calculul salariilor şi a schimbărilor legate de persoanele angajate sau ale căror contract de muncă a fost desfăcută,
 • conducerea evidenţelor legate de calculul salariilor,
 • pregătirea şi trimiterea viramentelor legate de salarii şi de vărsămintele ce trebuie achitate pentru Casa Privată de Pensii,
 • conducerea evidenţelor prevăzute de lege, realizarea declaraţiilor legate de aceste norme juridice, îndeplinirea obligativităţii de serviciu de date pentru Casa Privată de Pensii.
 • Sarcini legate de ieşirea unui angajat
 • eliberarea pentru angajat – conform termenilor prevăzute de lege – a documentelor şi actelor angajatului, contabilizarea indemnizaţiilor şi trimiterea pentru biroul financiar,
 • scoaterea datelor angajatului ieşit din sistemul de legislaţia muncii şi din sistemul de calcul al salariilor,
 • în caz de ieşire, documentele şi actele sunt trimise prin poştă sau cu curierat rapid pentru firma Dvs. sau pentru persoana de contact sau pentru fostul angajat.

 

6. Cleaner

Scopul ramurii „Cleaner” a societăţii Kelet-Flott Kft. este ca toate activităţile de curățire – temporale sau succesive – care se ivesc la Client, să fie executate în mod flexibil şi precis. Dispunem de multă experienţă în ceea ce priveşte curăţirea caselor amenajate pentru birouri, saloanelor de auto,  incintelor care necesită o curăţire specială sau a echipamentelor, uneltelor.